Kale Grubu Excel Eğitiminlerini Gerçekleştirdik!

Kale Grubu ile eğitimlerimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Farklı bilgi seviyelerindeki 100’e yakın kişiye öncelikle seviye tespit sınavımızı uyguladık. Bilgi seviyesi birbirine yakın olan kişilere göre gruplarımızı oluşturduk. Eğitimlerin ardında son test sınavımızı da ilettik. Sınavların sonuçlarını Power BI’da hazırladığımız Eğitim Verimlilik raporunda sunduk.

Genel grup ortalamalarını ve kişi bazında ilerleme yüzdelerini gösteren bu rapor sayesinde eğitim verimliliği kavramını daha ölçeklenebilir hale getirmiş oluyoruz. Ayrıca her firmanın kendine göre farklı dinamikleri olabiliyor. Bu raporlar sayesinde, firmalarla gelecek dönem eğitimlerini planlarken hem katılımcı gruplama, hem de eğitim akışı için bir sonraki dönemin istişaresini de daha iyi yapmış oluyoruz.

#Kale Holding, Kale Pratt & Whitney, Kale Kalıp Makine, Kale Havacılık, Kale Kimyevi Maddeler, Kale Seramik, Kale Araştırma Geliştirme, Kale Maden, Kale Nakliyat