Power BI’da, Alfabetik olmayan verileri istediğiniz biçimde kolayca sıralayabilirsiniz!

Power BI default olarak, verileri alfabetik ve numerik olarak sıralar. Yani sayı değerlerini küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe, metinleri A’dan Z’ye ya da Z’den A’ya biçiminde sıralar. Ancak grafiklerimizi aylara göre ya da haftanın günleri gibi özel isimlere göre göstermek istediğimizde alfabetik sıralamalar ilk bakışta bizi yanıltır. Örneğin ayları Ocak, Şubat, Mart… şeklinde görmek yıllık gidişatı doğru anlamlandırmayı sağlayacakken, alfabetik sırada olduğunda Aralık, Eylül, Ekim, Haziran … biçiminde gösterir bu da grafiğin yanlış okunmasına sebep olur. Peki Alfabetik sıralamaya uymayan bu gibi durumlarda ne yapmalıyız? O halde ayları ya da diğer özel isimlerimizi, isimlerine göre değil de sıra numaralarına göre sıralarız. Excel’de “Custom List” oluşturarak çözdüğümüz bu konu Power BI’da nasıl yapılır?

Önce hatalı gösterimi görelim:

Tarih Tablosunun mevcut sütunlarından Month Name sütununu, Satış tablosundan da Tutar sütununu grafiğimize sürükledik. Ayların Ocak, Şubat, Mart şeklinde sıralanmasını beklerken, alfabetik sıraya göre sıraladı. Yani; Ekim, Eylül, Haziran… sırasında gösterdi. Bu nedenle ilk bakışta yıllık ciro gidişatı için yanlış bir izlenim yarattı. Şuanda ilk bakışta, ilk 3 ay yılın en kötü ayları gibi duruyor.

No alt text provided for this image

O zaman şimdi grafiğimizde ay adı gözükürken, sıralamanın ay sıra numarasına göre olmasını sağlayalım. Bunun için Date tablomuzda ay sıra numarası bilgisinin de bulunması gerekir. (Daha önce Date Tablosunun kodunu vermiştim, bu yazının en sonunda bulabilirsiniz)

Ay sütunun, sıralanma işleminin “ay sıra no” sütununa göre olması için, tablomuzda ay sütununu (Month Name) seçili hale getiriyoruz. Ardından Modeling sekmesinden “Sort By Column” butonuna ve açılan listeden de Ayların sırasını içeren “Month Number” sütunu seçeneğine tıklıyoruz. Böylece bundan sonra bu raporda Ay Adı gördüğü grafikleri her zaman Ay Sırasına göre sıralayacağını bilir Power BI!

No alt text provided for this image

İlk etapta grafiğiniz yine de ay sırasına göre göstermiyor olabilir. Grafiğin sıralaması yani “Sort By” Seçeneği, grafiğinizin Value alanındaki değerde seçili kalmış olabilir.  Eğer öyle ise, değiştirmek için grafiğin sağ üst köşesindeki 3 noktadan Sort By seçeneği ve ardından sütun adımız olan Month Name seçeneğine tıklarız.

No alt text provided for this image

Son olarak, aynı listeden A-Z, Z-A sırasını değiştirmek gerekebilir. İşte bu kadar!

Şimdi yine küçük bir sohbet bölümü ile örneğimizi çoğaltıp ufkumuzu genişletelim. Farzedelim ki; Satış raporu yapıyorsunuz ve sizin için kilit bölgeler var, listelerde önce o bölgelerin gösterilmesini istiyorsunuz diyelim. Adana 1, İzmir 2, Antalya 3 gibi… O halde modelinizdeki Bölge Dimension tablonuza bölge sıra numaralarını da ekleyip, bölge sütunu için yukarda anlatılan Sort By işlemini yapmalısınız.

Ya da Dimension tablonuza herhangi biçimde Power BI’dan önce dokunamıyorsanız, verileri Power BI’ya aldıktan sonra if ya da switch komutu ile bu bölgelerin sıra numaralarını tablonuza sütun olarak eklemeli ve daha sonra “Bölge adı” sütunu için yukardaki işlemi yapmalısınız.

Örnek olması açısından bir switch kodunu aşağıya ekliyorum.

BolgeSiraNo = SWITCH(TRUE();

      ‘DimBolge’[BolgeAdi]=”Adana”; 1;

      ‘DimBolge’[BolgeAdi]=”İzmir”; 2;

      ‘DimBolge’[BolgeAdi]=”Antalya; 3

)

Sevgiler